Dla kogo?

  • chcesz uzyskać porady dotyczące zaplanowania badania, operacjonalizacji zmiennych?
  • pragniesz mieć poprawnie zaprojektowaną bazę danych jak również wprowadzone wyniki?
  • masz problem z przeprowadzeniem w fachowy sposób analizy statystycznej np. do pracy magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej czy projektu naukowego?
  • chcesz mieć jasno i przejrzyście, graficznie zaprezentowane wyniki swoich badań ?
  • marzysz o uśmiechu swojego promotora na widok wykonanej analizy statystycznej czy też wyciągniętych wniosków?
  • chcesz zrozumieć dlaczego taki, a nie inny test statystyczny został zastosowany, a może sam pragniesz przeprowadzić daną analizę w pakiecie statystycznym SPSS bądź też Statistica?
  • zastanawiasz się w jaki sposób praktycznie wykorzystać uzyskane przez siebie wyniki, np. polepszyć efekty sprzedaży w firmie?

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań to ZGŁOŚ SIĘ do NAS.

tel.: 513-594-502

© 2016 EkspertStat