Dlaczego EkspertStat?

  • nie pobieramy płatności z góry, jak również za wszelkie dojazdy czy też spotkania w trakcie wykonywania analiz,
  • możesz liczyć na naszą pomoc od początku do samego końca tj. np. do samej obrony pracy mgr, dr, czy też np. do momentu zaakceptowania publikacji do druku, w ramach ceny ustalonej na wstępie. Bezpłatnie przeprowadzamy wstępne konsultacje dotyczące powierzanego zadania zdalnie lub na spotkaniu z klientem,
  • gwarantujemy ochronę wyników badań. W momencie np. zakończonej obrony pracy magisterskiej wszelkie związane z nią dane, zostają usunięte. Jesteśmy świadomi jak ważna jest poufność,
  • na przykładzie pasji i zainteresowań konkretnego zleceniodawcy tłumaczymy w przystępny sposób przeprowadzanie analiz statystycznych.
  • posiadamy bogate doświadczenie. Swoje usługi świadczyliśmy dla studentów i naukowców uczelni medycznych (np. WUM, GUMeD, UMB) oraz humanistycznych (np. PEDAGOGIUM, APS, SWPS, UW, ALK),
  • współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, m.in. Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, jak również z prywatnymi inwestorami takimi jak: Grupa Adamed, Neuro Device Group, Le Loch Healthcare. W ramach tejże współpracy wykonujemy szereg analiz statystycznych dla profesorów, doktorów, doktorantów czy też magistrantów prowadzących badania naukowe. Wyniki tych prac publikowane są w czasopismach z wysokim współczynnikiem Impact Factor oraz prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
  • przeprowadziliśmy wiele analiz statystycznych w ramach licznych projektów naukowych, w tym międzynarodowych.

 

Nasze kompetencje potwierdzają liczne referencje

tel.: 513-594-502

© 2016 EkspertStat