Realizacja zlecenia

  • priorytetem podczas realizacji zlecenia jest dla nas zadowolenie klienta, którego traktujemy zawsze indywidualnie,
  • w prosty, przejrzysty sposób omawiamy wszystko od samego początku, aż do momentu zakończenia projektu naukowego, czy też np. udanej obrony pracy magisterskiej,
  • na przykładzie Twoich zainteresowań staramy się tłumaczyć każdy etap realizacji badania, np. dlaczego taki a nie inny test statystyczny został zastosowany, albo np. jaką należy dobrać liczebność próby (np. we wnioskach do Komisji Bioetycznej gdzie bardzo zwracają na to uwagę),
  • realizujemy zlecenie bardzo szybko i jak to wskazuje nazwa naszej firmy – w sposób EKSPERCKI. Dowodem na to jest np. ekspresowe wykonanie analiz statystycznych do wielu naukowych prac jak np. w ostatnich dniach przed złożeniem pracy magisterskiej czy też np. przez sesją doktorancką, kiedy to trzeba przedstawić dotychczas uzyskane wyniki własnej pracy. Pamiętamy te czasy kiedy to było, jak przerabialiśmy wyniki do własnej pracy magisterskiej, potem doktorskiej czy też np. jak przedstawialiśmy uzyskane wyniki w czasie sesji doktoranckiej. Jesteśmy typem naukowców, pracujemy na uczelni, stąd wiemy jak to jest. Pomogliśmy już licznej grupie osób m.in. dla tego typu celów właśnie,
  • naszą pomoc oferujemy na każdym etapie realizacji zlecenia, np. przy przygotowaniu bazy danych, postawieniu odpowiednich hipotez, przy przeprowadzeniu analizy statystycznej, etc. Sprawdzamy również czy wykonana analiza statystyczna przez Ciebie bądź też inną osobę została poprawnie wykonana oraz opisana.

    tel.: 513-594-502

    © 2016 EkspertStat